Kung ikaw ay isang mamamayan na Pilipino na nagtrabaho para sa Montana Mike’s Steakhouse, Holiday Inn Express o Water Zoo sa Clinton, Oklahoma sa ilalim ng H-2B visa sa pagitan ng Enero 1, 2008 at Disyembre 31, 2014, maaari kang maging isang potensyal na Class Member, at ikaw ay may Karapatan na malaman ang tungkol sa grupong pagkilos ng padedemanda na ito.

Tatlo na dating mga H-2B na mga manggagawa na nagtrabaho sa Clinton, Oklahoma para sa Steakmacher, LLC d/b/a Montana Mike’s Steakhouse (“Steakmacher”), Hotelmacher, LLC d/b/a Holiday Inn Express (“Hotelmacher”) at Schumacher Investments, LLC d/b/a The Water Zoo (“Water Zoo”) ay idenimanda ang mga kumpanyang ito, ang kanilang diumanong mga may-ari na sila Walter at Carolyn Schumacher (ang “Schumachers”) at Apex USA, Inc. (“Apex”) (magkasama “mga Nasasakdal”), nagpaparatang ng sapilitang pag tatrabaho at paglabag sa kontrata.

Pinahintulutan ng Korte na magpatuloy ang demanda na ito bilang grupong pagkilos sa ngalan ng lahat ng H-2B na mga manggagawa na nag mula sa Pilipinas na na-isponsoran o nagtrabaho para sa mga Nasasakdal sa ilalim ng H-2B na mga visa sa pagitan ng 2008 at 2014.

Para sa mga sagot sa mga madalas itanong, basahin ang Notice of Class Action. Mangyaring makipag-ugnayan sa Class Counsel sa email o mga numero ng telepono na nakalista sa ibaba ng pahinang ito kung mayroon kang anumang mga katanungan.

Mahalang Impormasyon

Maaaring maapektuhan ang iyong mga legal na karapatan, at mayroon kang pagpipilian na gawin ngayon:

Inyong mga Karapatan at mga Pagpipilian sa Demanda na ito
Mga Karapatan at Pag-pipilian – at ang mga Takdang-petsa upang magamit ito – ay ipinaliwanag sa paunawa na ito.

Walang gagawin Hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay upang maisama sa demanda. Sa walang ginagawa, maaari kang makatanggap ng pera o iba pang kaluwagan na maaaring magmula sa isang paglilitis o kasunduan, ngunit ibinibigay mo ang anumang mga karapatan na idemanda ang mga Nasasakdal nang hiwalay tungkol sa parehong mga legal na paghahabol sa demanda na ito, hindi alintana kung matagumpay ang class action o hindi magtagumpay.
Hilingin na huwag isama (“Hindi Kasali”) Maaari mong hilingin na hindi maisama sa demanda na ito at magpatuloy ng iyong sariling demanda. Kung iyong hihilingin na hindi isama sa demanda na ito, ikaw ay hindi makikibahagi sa areglo sa pera o kabayaran sa pinsala na igagawad sa demanda na ito, ngunit mapapanatili mo ang anumang mga karapatan upang maidemanda nang magkabukod ang mga nasasakdal patungkol sa mga pareho na legal na paghahabol sa kaso na ito.

Kung nais Ninyo na hindi maisama, ikaw ay kinakailangan na umaksyon bago mag Abril 7, 2022. Karagdagan na detalyadong pagtuturo ay nasa paunawa para sa paghabla ng mga tao.

 Mahalagang mga Dokumento :

Reklamo (sa Ingles)
Kautusan para sa Paunang Pahintulot (sa Ingles)
Kautusan na nagtatalaga Abogado para sa mga tao na nagdusa sa parehong kamalian sa kamay ng mga nasasakdal (sa Ingles)
Paunawa para sa Paghabla ng grupo ng mga tao na parehas ang sitwasyon (sa Ingles), (sa Tagalog).

Abogado para sa mga tao na nagdusa 

Kung ikaw ay may mga katanungan, maaari mong kontakin ang Abogado para sa mga tao na nagdusa sa [email protected] sa mga numero ng telepono sa ibaba.

Meghan Lambert
ACLU OF OKLAHOMA
P.O. Box 13327
Oklahoma City, OK 73113
Telephone:  (405) 525-3831
Christopher J. Willett
Caitlin Boehne
EQUAL JUSTICE CENTER
314 E. Highland Mall Blvd., Ste. 401
Austin, Texas 78752
Telephone:  (512) 474-0007
Eben Colby
Catherine Fisher
500 Boylston Street, 23rd Floor
Boston, MA 02116
Telephone:  (617) 573-4800
George A. Warner
LEGAL AID AT WORK
180 Montgomery Street, Suite 600
San Francisco, CA 94104
Telephone:  (415) 864-8848
Alyssa Musante
300 South Grand Avenue
Los Angeles, CA 90071-3144
Telephone:  (213) 687-5223